Visie

Onze school is een katholieke, vrije basisschool die belangrijke christelijke waarden zoals samenwerken, naastenliefde, vertrouwen, respect en eerlijkheid als uitgangspunten neemt voor een sterke, innovatieve en wereldse schoolcultuur. Wij zetten heel sterk in op het  welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling en geven kansen aan talenten. Zo kunnen kinderen groeien tot gelukkige, kritische en veelzijdige mensen die luisteren naar elkaar en zorg dragen voor mens, milieu en maatschappij.
Onze school is een warme school waar het elke dag fijn is om te groeien.

Kleuterschool

Voor onze kleuters kiezen we bewust voor menggroepen. De instappers en eerste kleuterklas vormen samen een klasgroep en ook de tweede en derde kleuterklassen worden gemengd. Zo krijgen onze Jongste Kleuters (JK) de kans om in kleinere klassen in te stappen en leren ze ontzettend veel van elkaar. Ook voor onze oudste kleuters (OK) zijn de menggroepen een groot voordeel. Uiteraard zorgen we voor voldoende differentiatie en worden de kleuters regelmatig in kleine groepjes extra uitgedaagd of worden ze verwend met een verteluurtje. 

LAGERE SCHOOL

In onze lagere school hebben we telkens twee klassen per leerjaar. Het leerkrachtenteam werkt nauw samen en een aantal trajecten zoals ons ‘eilandenwerk’ – om alle talenten van leerlingen uit te dagen – lopen elk leerjaar verder. Uiteraard wordt er heel sterk ingezet op kwaliteitsvol en sterk onderwijs en blijven we innoveren met de nieuwste methodes voor rekenen of taal. Daarnaast vinden we als school het welbevinden van onze leerlingen heel belangrijk en zetten we in op een brede waaier aan vaardigheden.

ZORG

Op de Rozenkransschool zetten wij sterk in op zorg. Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen vanaf de kleuterschool tot het zesde leerjaar nauwgezet op en we stimuleren de bekwaamheid, belangstelling, motivatie en wilskracht van elk kind. Zo streven we naar een hoog welbevinden en betrokkenheid. Wanneer we een nood zien, kan de zorg voor een leerling uitgebreid worden. Dit kan zowel voor leermoeilijkheden als uitdagingen op sociaal vlak en we hebben ook aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 

Ik heb een vraag

Onze school behoort tot de koepel van het katholieke vrije onderwijs. Dit betekent dat wij Rooms-katholieke godsdienstles geven, de leerlingen die dit wensen begeleiden bij hun eerste communie of vormsel en katholieke waarden actief mee uitdragen. 

Er wordt aandacht gegeven aan de katholieke feesten en verhalen uit de bijbel worden aan de kinderen doorgegeven. 

Ja. Wij werken elk jaar rond een grotere actie zoals STIP IT en geven veel aandacht aan beleefdheid, respect en aandacht voor elkaar. We streven naar gelukkige kinderen die een fijne tijd hebben op onze school, dus zullen altijd zo snel mogelijk ingrijpen bij problemen. Als je zelf als ouder iets opmerkt, aarzel dan niet om allereerst de klasleerkracht van je kind aan te spreken. 

We doen ons best! Dankzij onze groene speelplaats is er veel uitdagende ruimte om buiten te spelen en te bewegen. Naast de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen proberen we regelmatig extra sportieve activiteiten te plannen zoals een sportdag, yoga op school,… 

Frisdrank, snoep en chocolade zijn niet welkom op school. We vragen om zeker elke dag een stukje fruit mee te geven. Elke derde woensdag van de maand trakteert het oudercomité op een stuk fruit voor alle leerlingen. 

Op onze school drinken de leerlingen water. In de kleuterschool werken we daarvoor met een waterabonnement, in de lagere school brengen leerlingen een eigen drinkbus mee. 

Ja, natuurlijk. We sorteren ons afval, recupereren regenwater en er liggen 50 zonnepanelen op het dak van de groene zaal. In 2019 hebben we een groot deel van onze speelplaats onthard en een groen speelveld gecreëerd. De laatste jaren hebben we heel wat infrastructuur vernieuwd met bijvoorbeeld nieuwe isolerende ramen, energiezuinige led-verlichting, … 

We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen te laten groeien tot betrokken, kritische en bewuste jongvolwassenen. We zijn dus niet blind voor de wereld om ons heen. 

Onze leerlingen kijken onder begeleiding van hun leerkracht regelmatig naar het jeugdjournaal ‘Karrewiet’. We verzamelen op verschillende momenten op school spullen voor mensen die het minder goed hebben, bijvoorbeeld door samen te werken met ‘Welzijnsschakel’. Soms houden we een eigen grote actie voor het goede doel, bijvoorbeeld met een sponsorloop.  

Ja. Vanaf het eerste leerjaar krijgen onze leerlingen regelmatig huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. In elk leerjaar liggen de accenten anders en het huiswerk is ook een manier om ouders te betrekken bij alles wat de leerlingen in de klas leren. We vragen dan ook om elke dag de schoolagenda te handtekenen. 

Vanaf het vijfde leerjaar zetten we ook sterk in op ‘leren leren’ en maakt de klasleerkracht samen met de leerlingen planningen voor toetsen en overhoringen. 

Op onze pagina praktisch, kan je bij de veelgestelde vragen nog meer lezen over het praktische verloop van het huiswerk en de verwachtingen die onze school heeft naar ouders toe. 

We zetten sterk in op zorg binnen de Rozenkransschool. Je kan onderaan deze pagina ons visiedocument zorg downloaden. 

Waar nodig werken we samen met externe partners zoals CLB en andere zorgverleners. 

Zorg kan trouwens heel breed zijn op de Rozenkransschool en gaat van het bieden van extra ondersteuning tot extra uitdaging voor leerlingen die daar nood aan hebben. 

De juf of meester van je kind zal altijd zelf contact opnemen als er iets extra nodig is. 

Maar als je je echt zorgen maakt over iets, is het natuurlijk altijd goed om even contact op te nemen met de klasleerkracht. Alle contactgegevens kan je hier vinden. 

Digitale vaardigheden zijn vandaag heel erg belangrijk. Wij geven onze leerlingen dus alle kansen. 

Vanaf de kleuterklas bieden we op een interactieve manier leerstof aan via het grote scherm in elke klas. In de lagere school beschikken we ook over digitale borden en werken de leerlingen regelmatig op tablet of chromebook. 

De oudste leerlingen krijgen allemaal een e-mailadres van de school en leren zelf presentaties en digitale documenten maken. 

Taal is ontzettend belangrijk in de basisschool. 

Vanaf de kleuterklas geven we dit heel erg veel aandacht. De klassen krijgen bijvoorbeeld regelmatig bezoek van ons ‘vertelvrouwtje’ die de kleuters in kleine groepjes meeneemt voor een verhaaltje. ‘Zorg’ is hier dus werken rond taal vanuit verhalen en boeken.

Vanaf het eerste leerjaar verwachten we dat elke leerling thuis oefent op lezen. Er zijn heel veel boekjes op alle niveaus beschikbaar en in de gang van de school staat een ruilkast om met andere ouders boekjes te ruilen. 

De leerkrachten zorgen voor voldoende motivatie om iedereen te laten lezen en volgen ieders vorderingen nauwgezet op. 

Wij zijn heel trots op ons eilandenwerk. Deze methodiek start in de kleuterklas en loopt door tot en met het zesde leerjaar. De eilanden helpen om kinderen te helpen hun eigen talenten te ontdekken. 

  • Taaleiland: rijmen, dichten, vlot schrijven en spreken, creatief verhalen vertellen, moppen vertellen, toneelspelen, fantaseren, …
  • Beeldeiland: foto’s nemen, modebewust zijn, inkleuren, tekenen, kleien, knutselen, schilderen, kunst bekijken, …
  • Muziekeiland: ritme klappen, instrumenten herkennen, liedjes neuriën, toon houden, instrument bespelen , liedjes bedenken, genieten van muziek, zingen, …
  • Beweegeiland: snel lopen, kracht, balspelen, klimmen, dansen, sport, …
  • Fijneiland: werken met een schroevendraaier, pincet, kleien, make-up aanbrengen,  muziekinstrument bespelen, …
  • Sameneiland: hulp bieden in nood, troosten, iemand opbeuren, ruzies oplossen, meewerken, samenwerken, …
  • Wereldeiland: milieuvriendelijk zijn, genieten van natuur, werken in de tuin, in het bos, bloemen, planten en dieren verzorgen, interesse in materialen en techniek, helpen in de garage , …
  • Denkeiland: hoofdrekenen, cijferen, tellen, kaartlezen, meten, vraagstukken, rekenraadsels, informatie opzoeken en sorteren, …
  • Wil- en durfeiland: zelfstandig plannen en organiseren, goed doorzetten, niet opgeven, regels bepalen, spelleider zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, speciale dingen bedenken, makkelijk kunnen kiezen, …

Als een leerling door bijvoorbeeld een ernstige ziekte de lessen niet kan volgen op school, zorgen wij uiteraard voor zoveel mogelijk ondersteuning. We werken in zo’n geval bijvoorbeeld zeker samen met Bednet. 

 

Onze school is ook een vestiging van de ‘Examencommissie Basisschool’ van de Vlaamse overheid. Wens je hierover informatie? Neem dan even contact op via directie@rozenkransschool.be en we bezorgen de uitgebreide brochure. 

Downloads

Schoolreglement

versie: 13/07/2022

Infoboekje lagere school

versie: 31/08/2022

Infoboeke kleuterschool

versie: 31/08/2022