Praktisch

Elke school heeft eigen afspraken en routines om op een fijne manier met elkaar samen te leven en te werken. Aan het begin van elk schooljaar krijg je tijdens een klassikaal oudercontact veel uitleg en een informatiebundel van de klasleerkracht van je kind. Op deze pagina willen we je daarnaast het antwoord geven op een hele reeks veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail ons dan even, dan bezorgen we jou het antwoord en vullen we deze lijst nog verder aan. 

Alle praktische info over onze school

Verloop van een schooldag
Van & naar school
Wat moet er in de boekentas
Sport, spel & cultuur
Communicatie
Ouderparticipatie
Kleuters
Lagere school
Aanmelden & inschrijven

VERLOOP VAN een schooldag

De lessen starten (= de bel gaat) om 8.25 uur en eindigen om 15.25 uur. Op woensdag is er les tot 12.05 uur.
Wij vragen met aandrang om op tijd op school te zijn! 

Er is één keer speeltijd in de voormiddag en één keer in de namiddag. Ook bij slechter of kouder weer, zorg dus dat je kind gekleed is volgens de weersvoorspellingen. Hou er ook rekening mee dat onze leerlingen heel vaak in de groene zone van onze speelplaats vertoeven en dat kleding dus soms in contact kan komen met modder of zand. 

Tijdens de middagpauze eten onze leerlingen hun boterhammen in de klas en vanaf 12.15 u. gaan ze buiten spelen. Je kind ’s middags ophalen om thuis te eten kan zeker. Je kind komt rond 12.00 uur naar de ingang aan de Heistraat en wordt daar ook terug verwacht tussen 13.10 uur en 13.25 uur. 

Al onze leerlingen spelen samen op de speelplaats. Na de boterhammetjes  hebben de jongste kleuters een aparte speelplaats zodat ze veilig en rustig kunnen spelen op hun eigen tempo. 

Er is naschoolse opvang voorzien van 15.45 u. tot 17.45 u. op de speelplaats (of in de groene zaal als het heel slecht weer is). Voor de kinderen van de lagere school is er op maandag, dinsdag en donderdag ook studie per graad (15.45 uur-16.30 uur). De kinderen kunnen er onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren. De leerlingen van 4, 5 en 6 die in de nabewaking blijven, zijn verplicht deze studie te volgen. (De prijs van studie en nabewaking is dezelfde).

We zetten even alle uren op een rijtje:

 • voorbewaking ’s morgens vanaf 7.25 uur
 • nabewaking ’s avonds van 15.45 uur tot 17.45 uur
 • op woendagmiddag van 12.20 uur  tot 14.20 uur

Deze opvang kost 1,25 EUR per begonnen uur per kind. Deze vergoeding wordt aangerekend voor leerlingen die ’s morgens voor 8.10 uur aanwezig zijn op school. Tijdens de nabewaking worden de leerlingen op twee momenten geteld, om 15.45 uur en om 16.45 uur. 

Alle kosten worden verrekend via de schoolrekening en de school levert hiervoor in de loop van de maand maart een fiscaal attest af. 

Ja. Deze worden niet door de school zelf ingericht, maar wel door andere verenigingen en organisaties uit de buurt. Leerlingen krijgen hierover tijdig informatie zodat ze zich kunnen inschrijven bij interesse. 

Het aanbod kan jaarlijks wisselen, maar voor schooljaar 22-23 hebben we schaken, haken & breien, volksdans, handbal, korfbal en musicaltraining.

Van & naar school

We verwelkomen alle leerlingen ’s ochtends via de grote poort aan de Heistraat. Ouders kunnen via de gang tot aan het zwarte poortje komen om zoon of dochter af te zetten. Jongste kleuters  worden afgezet op het kunstgrasveldje aan het kleuterpaviljoen. 

Er zijn altijd leerkrachten aanwezig om de  kinderen welkom te heten en eventuele traantjes te drogen. Dat verdriet is meestal al over als je de school uit bent. Maak het afscheid best zo kort mogelijk en laat het dan aan de juf over.

Is het een andere bijzondere dag zoals een verjaardag, moet je kind uitzonderlijk veel spullen dragen of is er nog een andere reden waarom het handig is dat je als ouder even mee tot aan de klas komt?  Wees dan welkom! 

Voor het afhalen aan het einde van een schooldag zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de klassen van je kind: 

 • jongste kleuters worden opgehaald aan de klasdeur. Voor JKA, JKB en JKC via de ingang van de Dokter Veeckmanslaan, voor JKD (juf Ingrid) via de Heistraat. 
 • oudste kleuters worden opgehaald in de groene zaal (ingang Dokter Veeckmanslaan)
 • leerlingen van de lagere school komen met de klasrij buiten via de poort aan de Heistraat.

Leerlingen uit de lagere school die een broertje of zusje bij de kleuters hebben, worden ook opgehaald aan de groene zaal via de achteringang. (Dokter Veeckmanslaan)

Wij moedigen ouders aan om zoveel mogelijk te voet of per fiets hun kinderen naar school te brengen. 

Kom je toch met de auto? Dat is uiteraard geen probleem, maar zorg alsjeblieft wel voor de veiligheid van onze leerlingen. Parkeren of stilstaan op de verhoogde berm net voor de ingang van onze school is niet alleen verboden, het zorgt ook vaak voor gevaarlijke situaties. Parkeer dus in een van de straten in de buurt op een correcte manier en breng je kinderen de laatste meters te voet naar school. 

Op tijd vertrekken is dus de boodschap om de schooldag op een fijne en rustige manier te beginnen. 

Te laat? File, overslapen, een chaosochtendje… Kan uitzonderlijk wel eens gebeuren. Gebeurt dit teveel, dan spreken we je er wel op aan!

Onze school, het district Wilrijk en politie zetten zich samen maximaal in om de schoolomgeving zo verkeersveilig te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld al sensibiliseringsacties gehad op vlak van het respecteren van de verkeersregels in de buurt rond onze school. Daarnaast hebben we gemachtigd opzichters die onze kinderen op een veilige manier laten oversteken voor en na schooltijd. In de donkere periode van het jaar (herfstvakantie – krokusvakantie) krijgen alle leerlingen ook een fluovestje van de school in bruikleen. 

Het district plant een verbetering van het kruispunt Heistraat – Dr. Veeckmanslaan, waardoor de veiligheid zal worden vergroot. In afwachting daarvan gebruikt onze school de voor- & achterpoort op een slimme manier. Zo worden voetgangers en fietsers zoveel mogelijk verdeeld. 

Ja, leerlingen kunnen hun fiets tijdens de schooluren veilig in onze fietsenstalling plaatsen. De laatste jaren komen alsmaar meer leerlingen met de fiets, daarom hebben we recent onze fietsenstalling vergroot. Met dank aan ons oudercomité voor de praktische hulp en de sponsoring. 

Ja, leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen alleen van en naar school. Om alleen naar huis te mogen gaan, vragen we wel een schriftelijke toelating van de ouders bij de start van het schooljaar. (toelating moet duidelijk in agenda vermeld staan)

wat moet er in de boekentas?

Neen, we proberen dit heel erg te beperken. In de lagere school krijg je aan het begin van elk schooljaar van de klasleerkracht een duidelijk overzicht van wat je kind dat schooljaar nodig heeft. Maar alle boeken, potloden, stiften, slijper,… krijgt je kind van de school. 

We vragen om elke dag het volgende mee te geven: 

 • Fruitdoosje met een stukje fruit of groente. Zorg dat je kind dit makkelijk kan eten: een appel snij je bijvoorbeeld best in stukjes. 
 • Gevulde brooddoos voor de lunch. 
 • Koekje zonder verpakking in een koekendoosje. 

We vragen om zeker geen snoep of chocolade mee te geven naar school.

Elke derde woensdag van de maand krijgen alle leerlingen een stuk fruit van het oudercomité.  

Voor de kleuters werken we met een waterabonnement zodat de kleuters zoveel fris water van Sipwell kunnen drinken in de klas als ze willen. Afhankelijk van de klas van je kleuter vraagt de juf aan het begin van het schooljaar nog een extra bekertje te voorzien. 

Onze leerlingen van de lagere school brengen elke dag een gevulde drinkenbus mee. Alleen water is toegelaten om al te grote schade in de boekentas te vermijden mocht er zich eens een probleem van lekken voordoen. 

Spreek allereerst de klasleerkracht aan of communiceer via de agenda.

In de schoolgang verzamelen wij alle gevonden voorwerpen. Je kan daar altijd een kijkje nemen. Enkele keren per jaar schenken we niet opgehaalde spullen aan een goed doel. 

Om te vermijden dat je spullen verliest, vragen wij om alles zoveel mogelijk te voorzien van een naam. Gevonden spullen met naam zal het schoolteam altijd proberen terug te bezorgen aan de juiste leerling. 

Je kind krijgt regelmatig een infobriefje, een sticker met info of communicatie mee in de boekentas. Bij de kleuters zit dit een handig heen-en-weer-kaftje, bij leerlingen van de lagere school gebruiken we hiervoor de agenda. 

Het is dus belangrijk om elke dag de boekentas van je kind even na te kijken. 

De meeste info wordt echter via GIMME verstuurd. 

Cash geld proberen we zoveel mogelijk te vermijden op school. Bijna alle kosten worden daarom verrekend via de schoolrekening. Die wordt vijf keer per jaar digitaal verstuurd. (tweemaandelijks) Op de schoolrekening staat een QR-code van POM. Hiermee kan je de rekening rechtstreeks via je bankapp betalen. 

Sport, spel en cultuur

Elke klas turnt per week twee uur in een van de sportzalen op onze school. De kleuters turnen in hun gewone kledij, voor de oudste kleuters zijn turnpantoffels aangewezen. Vanaf de lagere school werken we met een turnuniform dat bestaat uit een sportbroekje en een witte t-shirt met opdruk. Bij de start van elk schooljaar zijn er pasmomenten voorzien waarop nieuwe turnkledij kan worden aangekocht. 

De leerlingen van de lagere school gaan ook zwemmen. Aan het begin van het schooljaar geeft de klasleerkracht een overzicht van de zwemdagen. De leerlingen gaan te voet naar het zwembad van Wilrijk, kleden zich om en zwemmen 30 minuten onder begeleiding van de sportleerkracht. Daarna gaan we met de hele klas opnieuw te voet naar school. UPDATE: zwembad Wilrijk is al zeker gesloten tot november.

Regelmatig zorgen we voor sportieve extra’s zoals een sportdag voor de kleuters, yogalessen op school, sportklassen, fietstocht, trefbaltornooi, zwemmarathon…

Natuurlijk! 

Elke klas maakt normaal gezien enkele keren per jaar een leuke uitstap. Als ouder krijg je hierover tijdig alle praktische informatie. Alle activiteiten staan ook ruim op voorhand in de handige kalender op Gimme. 

Leuk om te weten is dat we op de Rozenkransschool bijvoorbeeld met elk leerjaar een ander Antwerps museum te bezoeken. Zo hebben onze leerlingen op het einde van hun ‘carrière’ op de Rozenkransschool van elk museum kunnen proeven. Ook op andere momenten is er tijd voor cultuur, want we kiezen regelmatig voor een voorstelling in Cultuurcentrum De Kern of elders. 

Ook voor de kleuters wordt er af en toe iets georganiseerd: theater op school, dieren op school, met de bus naar een binnenspeeltuin…

Ja, we hebben op onze school een aantal vaste meerdaagse uitstappen voor onze leerlingen. 

 • Tweejaarlijks gaan telkens de leerlingen van het derde en vierde leerjaar een week op boerderijklassen. 
 • Het vijfde leerjaar heeft vanaf het schooljaar ’22-’23 elk jaar talentklassen. 
 • Voor het zesde leerjaar zijn er sportklassen en een tweedaagse om het schooljaar in schoonheid af te sluiten. 

communicatie

Meester of juf geeft aan het begin van het nieuwe schooljaar duidelijk aan wat er mogelijk is. Het e-mailadres van de leerkracht vinden jullie bij ‘wie is wie’ op deze site. 

Verwacht niet onmiddellijk een antwoord op je mail. Tijdens de schooldag is de leerkracht hoofdzakelijk met de kinderen bezig. 

Bij de kleuters is het elke dag mogelijk de juf even aan te spreken bij het ophalen. 

De kleuters hebben ook allemaal een persoonlijk kaftje in de boekentas dat heen en weer gaat naar school, hier kan je altijd een briefje in meegeven. Voor de leerlingen van de lagere school is het steeds mogelijk om vragen te stellen of te communiceren via de agenda. 

Oudercontacten doen we graag in de Nederlandse taal. Dit om jullie de juiste info te kunnen doorgeven. Is dit moeilijk, mogen jullie steeds iemand meebrengen om te vertalen. 

Dat kan zeker. 

Voor algemene vragen, neem je best contact op via het formulier op deze website of bel je naar 03 828 25 87.

Voor specifieke vragen kan je steeds mailen naar directie@rozenkransschool.be of bellen op 0488 87 59 18. 

De directeur probeert ook bijna elke dag aan de poort te zijn bij het brengen of ophalen van de leerlingen. 

Onze school is verbonden met VCLB De Wissel-Antwerpen
Campus Zuid
Boomsesteenweg 265
2020 Antwerpen
Tel.: 03 216 29 38
info@vclbdewisselantwerpen.be
www.vclbdewisselantwerpen.be

Als alternatief voor een massa aan briefjes, werkt onze school met het berichtenplatform ‘Gimme’. 

Je krijgt aan het begin van elk schooljaar uitleg over de werking van het platform en de vraag om je te abonneren op de juiste klas(sen) van je kind(eren). DIT IS NU VOOR IEDEREEN IN ORDE GEBRACHT!

Gimme werkt heel eenvoudig en is heel handig om snel op de hoogte te blijven van informatie van onze school, bijvoorbeeld wanneer de bus vertraging heeft na een klasuitstap. 

We verspreiden hiermee ook sfeerfoto’s van de klas van jullie kind(eren). Downloaden? Doe het dan direct, want na een tijd zijn ze niet meer zichtbaar. (GDPR-wetgeving)

Het is belangrijk om de school zo snel mogelijk te verwittigen als je kind afwezig is door ziekte. Dat kan eenvoudig via dit formulier op onze website

Afwezigheid door ziekte moet steeds gewettigd worden door een attest. Vanaf de lagere school krijg je bij de start van het schooljaar vier genummerde briefjes die je als ouder kan gebruiken voor een afwezigheid door ziekte van minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen. 

Meer dagen ziek? Of zijn je briefjes op? Dan is steeds een doktersattest nodig. 

ouderparticipatie

Het is als school altijd fijn om te merken dat ouders interesse tonen in het schoolleven van hun kind(eren). 

Wij verwachten dan ook dat de ouders van leerlingen van onze school tijd maken om naar info-avonden of oudercontacten te komen en dat ze bij problemen samen met de leerkracht naar oplossingen zoeken. 

Onze school organiseert bovendien heel wat fijne activiteiten waar we ouders en vaak ook grootouders van harte verwelkomen. 

Afhankelijk van het precieze leerjaar is dat soms mogelijk. We geven graag enkele voorbeelden: bij onze jongste kleuter nodigen we ouders soms uit voor een spelletjesnamiddag, in het eerste leerjaar zoeken we regelmatig leesouders of soms helpen ouders tijdens een klasuitstap. 

De klasleerkracht zal je hierover informeren. 

Ja, we zijn heel blij wanneer ouders zich willen inzetten voor onze school. Je kan dan in de eerste plaats terecht bij ons oudercomité, want zij zoeken altijd extra helpende handen op hun activiteiten of tijdens de maandelijkse fruitdag bijvoorbeeld. Lees hier meer over ons oudercomité. 

Op school hebben we ook nood aan vrijwilligers, ouders of grootouders, die ons op vele vlakken een handje kunnen helpen. Zo doen we geregeld een oproep. 

KLEUTERS

Neen, wij hebben geen echt slaapklasje op school. Elke klas heeft wel een rustig hoekje voor kleuters die daar in de loop van de dag even nood aan hebben. 

In de nabewaking zijn er ook bedjes aanwezig, moest dit nodig zijn. 

Ja! Het is fijn voor jouw kind en voor de klaswerking als alle kinderen zindelijk zijn.  Er kruipt anders veel tijd in het verschonen van enkele kinderen en dit gaat ten koste van de klaswerking en de aangeboden activiteiten.

Er staat immers maar één juf in een klas en slechts en de kinderverzorgster is niet altijd in de klas.

Enkele tips:

 • Doe je kind gemakkelijke kledij aan zoals een joggingbroek.  Jumpsuits, salopetten en spannende jeansbroeken met knopen zijn mooi, maar niet gemakkelijk om (snel) uit te doen.
 • Liefst geen kousenbroek of body (met drukknopen) onder een jeansbroek.
 • Breng voldoende reservekledij (ook reserveschoenen) mee met naam erop en een plastiek zakje. (voor een ongelukje) De juf bewaart dit in de klas.
 • Bij eventuele ongelukjes is het fijn dat kinderen makkelijke schoenen aanhebben om uit te doen. 

Toch nog problemen met zindelijkheid?
Na één of twee weken bespreekt de klasjuf dit met jullie als ouders. We geven dan een zindelijkheidstas mee naar huis. Hierin zitten tal van materialen, ideeën, verhalen,… om thuis met je kind te werken aan het ‘droog’ worden. Want dit is niet de taak van juf. 

Dit zijn de figuurtjes voor de verschillende leeftijden van onze kleuters: 

 • vlinders zijn onze instappers
 • lieveheersbeestjes zijn de kleuters van de eerste kleuterklas
 • bijtjes zitten in de tweede kleuterklas 
 • mieren zijn de oudste kleuters van de derde kleuterklas

Onze school werkt voor de kleuters met mengklassen. Vlinders en Lieveheersbeestjes zitten samen en worden aangeduid als JK (Jongste Kleuters). Bijtjes en miertjes zitten samen in OK (oudste kleuters). 

Elke dag krijgt een andere kleuter de rol van ‘kindje van de dag’. Deze kleuter mag die dag wat extra en belangrijke taakjes doen: brieven rondbrengen, het signaal om op te ruimen geven, fruitemmer legen, eerst in de rij staan,….

 

In heel de kleuterschool gebruiken we dezelfde volgorde om de structuur van de week te leren kennen. Eerst benoemen de kleuters alleen de kleuren, later komen daar de namen van de weekdagen bij.  

 • maandag: rode dag
 • dinsdag: blauwe dag
 • woensdag: gele dag
 • donderdag: groene dag
 • vrijdag: oranje dag
 • zaterdag & zondag: paarse en roze dag

lagere school

Huiswerk is voor onze school belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra oefening van de geziene leerstof. Huiswerk geeft de kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder af te werken thuis. Zo gaan we met zijn allen vlugger vooruit. Dankzij het huiswerk tonen we ook aan ouders waar we aan werken in de klas. Toon interesse in het werk van je kind!

Door hun huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het secundair onderwijs.

We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken. = leren leren!

Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op jullie, de ouders. Met jouw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van je kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

Naargelang de leeftijd van het kind zijn er specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig te werken.

In het eerste leerjaar kan het nog aangewezen zijn om het maken van het huiswerk nauwgezet mee op te volgen, niet elke leerling werkt al even zelfstandig. 

In het tweede leerjaar leert je kind de schoolagenda gebruiken. In de agenda komt een een overzicht van alle taken en lessen. Het is belangrijk om samen met je kind de agenda te gebruiken als werkinstrument voor thuis. 

In het derde leerjaar wordt ‘leren plannen’ alsmaar belangrijker. ‘Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af?’ Het kan nodig zijn om als ouder je kind in een eerste periode te helpen en samen de planning op te maken. 

In het vierde leerjaar worden onze leerlingen steeds zelfstandiger, maar het kan fijn zijn om toch te kunnen rekenen op mama of papa, bijvoorbeeld voor het opvragen van een les. 

In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken. Laat hen zelf een planning maken. Laat hen zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken. Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben. Zelf een werkplan opstellen behoort nu echt tot het leerproces.

In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer autonomie. Maak hen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. Toon vooral interesse in het schoolwerk en zorg voor wat aanmoediging nu en dan.

Voor onze leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar is er geen specifieke proevenperiode. De juf of meester zorgt er wel voor dat alle vakken uitgebreid getoetst worden.

Er worden ook grotere gehelen getoetst om een duidelijk beeld te krijgen van het kunnen van je kind. (vb. bloktoetsen)

Zo krijgen we voldoende informatie over de schoolvorderingen van elke leerling en kunnen we tijdig bijsturen indien nodig. 

Voor het zesde leerjaar zijn de proefwerken of examens gespreid over een vijftal dagen, en dit tweemaal per jaar (december – mei) Voor onze zesdeklassers is het belangrijk dat ze al een groter leerstofgeheel  kunnen verwerken. Ze krijgen een leerstofoverzicht en in de klas is er ruim tijd om studiemethodes te bespreken. Het rapport aan het einde van deze periode geeft telkens de resultaten van de examens en geeft ook een percentage mee. Tijdens het daaropvolgende oudercontact bespreken we de resultaten van je kind. Als we aanvoelen dat dit wenselijk is, kunnen we (in overleg) de deskundige hulp van het CLB inroepen.

Bingel is een online platform waar leerlingen thuis en op school extra oefeningen kunnen maken. 

Sommige taken sluiten direct aan op de inhoud van de lessen en vormen een ideale voorbereiding op taken en toetsen, maar er is ook extra aanbod zoals luisterverhalen en verdieping. 

Elke leerling krijgt een persoonlijke code om in te loggen op Bingel. De klasleerkracht kleeft in het begin van het schooljaar alle informatie in de klasagenda. 

Aanmelden & inschrijven

Inschrijven bij de Rozenkransschool verloopt overkoepelend via het aanmeldsysteem van stad Antwerpen. Je zal eerst een aanmelding moeten doen op Meldjeaan en onze school aanduiden. 

Als je na het aanmelden een vrij plek in onze school hebt gekregen, maak je telefonisch een afspraak om in te schrijven. 

De laatste jaren is de vraag naar plaatsen op scholen groter dan het aanbod. Dit leidde in het verleden tot kampeertoestanden. Daarom heeft men een digitaal aanmeldsysteem gemaakt. 

Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, krijgen voorrang. Na deze voorrangsperiode kunnen nieuwe ouders zich aanmelden op de website van de stad Antwerpen. De exacte data hiervan wisselen jaarlijks. 

Als je kind het volgende schooljaar naar de instapklas of het eerste leerjaar gaat, krijg je hier automatisch een bericht over. Wil je van school veranderen op een ander moment in de schoolloopbaan, dan moet je de data zelf in de gaten houden. 

Tijdens de aanmeldperiode organiseren wij altijd een aantal bezoekmomenten zodat nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen op onze school. 

Ook die informatie staat allemaal op de website van Meldjeaan

Onze klassen hebben een maximale grootte van 24 leerlingen, voor de jongste kleuters hanteren we een maximum van 22 kinderen. 

DOWNLOADS ALGEMEEN

schoolreglement

versie: 01/09/2023

Infoboekje lagere school

versie: 31/08/2023

Infoboekje kleuterschool

versie: 31/08/2023

Rozenkr@ntje

Rozenkr@ntje september 2023

Rozenkr@ntje oktober 2023

Rozenkr@ntje november 2023

VISIETEKSTEN

Visie menggroepen

Visie ervaringsgericht werken