Schoolteam

2021 2022

Contact

3


Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Tel.: 03/828.25.87
GSM: 0488/ 87 59 18
Mail: directie@rozenkransschool.be

 voor website 2021

4AED
 5 20210226 103337 edited edited 1

Kalender

Mei 2022
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABC van onze school

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

alt  
Klik op een letter om snel naar een onderwerp te gaan.
Sommige onderwerpen verwijzen je door naar een ander trefwoord.
 A

Adressen
Onze school heet officieel: "Gesubsidieerde Vrije Basisschool Rozenkransschool".
De school bevindt zich op de locatie:
Heistraat 255
2610 Wilrijk
gsm: 0488/87.59.18
tel.: 03/828.25.87
e-mail directie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie belt, komt op het secretariaat terecht (Greet Wouters of Willy Heughebaert) of bij de directeur (Guy verstappen).


Afhalen van kinderen
Kleuters en leerlingen eerste leerjaar worden aan de klasdeur afgehaald. We vragen om in de gang en aan de schoolpoort de rijen van de lagere school zo weinig mogelijk te hinderen.
Leerkrachten met een schoolrij moeten die taak nauwlettend kunnen uitvoeren. Wie een leerkracht wil spreken, maakt daarvoor een afspraak op een ander tijdstip.
Kinderen lagere school die 's middags thuis gaan eten, worden met een rij tot aan de poort of langs achter weggebracht.
Geen enkel kind mag alleen naar huis! (of enkel met schriftelijke toelating van directie)
Omwille van de veiligheid mag er niet gefietst worden op de speelplaats en in de gang.
 
Afspraken met de kinderen
Waar veel mensen samen leven, werken en studeren, worden best duidelijke afspraken gemaakt. Als iedereen tracht zich aan die afspraken te houden, wordt het aangenaam toeven op school.
De onderstaande puntjes zijn hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, voor de kinderen bedoeld. De leerkrachten zullen ze in de klas met de kinderen bespreken.
Toch willen we ook uitdrukkelijk vragen dat de ouders dit lijstje met hun kinderen zouden doornemen.
Goede afspraken maken goede vrienden!
Je komt op school toe, minstens een vijftal minuten voordat de bel gaat. Je draagt een verzorgde en eenvoudige kledij. (Spaghettibandjes, superkorte T-shirts of teenslippers draag je thuis of op het strand, niet op school).
Je boekentas zet je netjes rechtop tegen de muur, zodat je nog wat kan spelen. Je bent beleefd in de omgang met leerkrachten, directeur, ouders en medeleerlingen. Je gebruikt een keurige taal. Bij het belteken stop je je spel en ga je in de klasrij staan. Van dan af maak je het ook stil.
Wie met de fiets komt, fietst nooit in de gang of op de speelplaats. Je fiets zet je meteen netjes in het fietsenrek, zonder andere kinderen te hinderen of fietsen om te duwen. Zet 'm op slot.
Zorg ervoor dat je fiets steeds tiptop in orde is. Vooral goede remmen zijn belangrijk en wanneer het donkerder wordt, kunnen lichten en reflectoren van levensbelang zijn! Een fietshelm wordt aanbevolen.
Onze school probeert veiligheid voorop te stellen. Zo trachten we bij fietstochten, wandelingen, … alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. (vb. fietshelm, gebruik van fluohesjes, …) Draag je fluohesje van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie!
Persoonlijke bezittingen zoals jassen, boekentassen, gym- en zwemkledij, brooddozen, enzovoort, zijn steeds voorzien van je naam. Ben je toch iets kwijtgespeeld, dan vraag je toestemming om even te gaan kijken bij de verloren voorwerpen in de gang. Vind je zelf iets en je kan niet meteen de eigenaar achterhalen, breng het dan naar een leerkracht of leg het zelf bij de verloren voorwerpen.
Vaak blijven na de schooluren onze poorten openstaan. Op die momenten zijn er geen leerkrachten om alles te controleren. Daarom is het belangrijk dat de kinderen geen waardevolle zaken op de speelplaats en in de gangen achterlaten. We drukken er ook op dat fietsen steeds op slot zijn. Daarom vragen we aan u, ouders, om deze gewoonte mee te stimuleren.
Op de speelplaats speel je geen ruw spel. Pestgedrag wordt volstrekt niet geduld ! Je houdt mee de speelplaats netjes: afval werp je in de juiste vuilnisbak, jassen hang je aan de juiste kapstok op de speelplaats. Je brengt het gepaste respect op voor aanplantingen, speeltuigen en zitbanken, eigendommen en kledij van anderen, ... Als het speeltijd is, hoor je niet in de klas, noch in de gangen of op de trappen te zijn. Het toilet bezoek je slechts voor zolang als nodig. Respecteer vooral daar het werk van het onderhoudspersoneel: niet met water spelen, papiertjes in de voorziene bakjes, ...
Snoepen op school doen we niet. Kauwgom en chips zijn volstrekt verboden. Je snoept best gezond; neem een appel of een droge koek.
Bij je verjaardag verkiezen we ook gezonde zaken: fruit of cake. Maar heb je al eens gedacht aan een leuk boek voor de klasbibliotheek als klasgeschenk?
De spullen die de school jou geeft (boeken, schriften) of laat gebruiken (computers, leerspelletjes) kosten handenvol geld. Na jou moeten nog andere kinderen daarvan gebruik maken. Je behandelt al die dingen dan ook met grote zorgzaamheid en respect, net alsof het je eigen spullen zouden zijn.
Je zorgt voor een echte "boekentas" of een stevige rugzak waarin alle boeken zonder beschadiging kunnen worden meegenomen. Boeken en schriften kaft je op een degelijke manier. Je wacht op instructies van je leerkracht om bepaalde bijkomende dingen zelf aan te kopen. Zo voorkom je dat je nutteloze zaken aanschaft.
In de refter volg je de aanwijzingen van de begeleidende leerkracht. Je eet netjes en beleefd en op een rustige manier. Je denkt niet alleen aan jezelf bij het uitkiezen van een zitje of bij de bedeling van drank. De refter is de plek bij uitstek waar je kan laten zien of je al dan niet welgemanierd bent ...
Bij het einde van de speeltijd, even na het ochtendmuziekje, ga je bij het eerste belteken meteen naar je klasrij. Na het tweede belsignaal sta je stil en rustig in de rij; spelen en babbelen is dan gedaan.
Aan het einde van de lesdag ga je rustig met je klas en juf naar de uitgang. Kleuters worden door mama of papa opgehaald, de andere kinderen gaan begeleid per klas naar buiten. Ouders wachten hen op aan de schoolpoort. De achterrij brengt de kinderen naar de Dr. Veeckmanslaan. Ze worden daar overgezet.. Ieder kind moet ofwel afgehaald worden ofwel met de rij mee. Indien jouw mama of papa er nog niet is, moet je op school wachten tot zij of hij opdaagt.
Fietsers die te voet de rij volgen, stappen achteraan. Je stapt keurig en twee aan twee over de straat en je volgt precies de aanwijzingen van de begeleidende leerkracht, vooral wat de haltepunten betreft. Zonder toestemming verlaat je de rij niet.
Je bespreekt deze regels met je leerkracht in de klas en later met je ouders. Je praat er samen over. Misschien krijg je nog hier en daar een verduidelijking. Het kan ook zijn dat jullie dan nog bijkomende afspraken maken. Als jij je daaraan dan ook houdt, kunnen we zeker met zijn allen prettig samenleven op school.
 
Afwezigheid (wegens ziekte)
Ieder kind, ook elke kleuter, wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn (8.25 u. start van de lessen!) zodat de activiteiten op de normale wijze en op het gebruikelijke tijdstip kunnen starten. De start van de dag - het onthaal - is één van de belangrijkste momenten van een klasdag. Het draagt er toe bij dat uw kind zich goed voelt in de klas. Om 8.30u. gaat de glazen deur op slot. Ouders en kinderen die te laat komen moeten bij het secretariaat aanbellen en zich melden.
Indien u met de juf of de meester van uw kind(eren) wil praten, zal zij of hij daar graag tijd voor vrijmaken, maar best na de lesuren.
Het mag dus geenszins gebeuren dat de gemeenschappelijke activiteiten in een klas worden opgehouden door individuele contacten na de wettige aanvangstijden van de lessen!
Wij zijn ervan overtuigd dat u het volste begrip opbrengt voor deze maatregel ten gunste van alle kinderen.
 
Kleuteronderwijs
Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet gewettigd worden door medische attesten. Het is aan te bevelen dat de ouders de kleuteronderwijzer(es) en/of het secretariaat informeren over de afwezigheid van hun kind.
Voor een leerplichtig kind in het kleuteronderwijs (dat is vanaf 1 september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt) of voor 5-jarige kleuters die vroeger het lager onderwijs instappen, gelden de richtlijnen van het lager onderwijs.
 
Lager onderwijs
Bij elke afwezigheid, ook al is ze telefonisch gemeld, bezorgen de ouders aan de klastitularis een ondertekende verklaring of een medisch attest.
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Ook indien een leerling in het lopende schooljaar al 4 maal met een verklaring van de ouders afwezig geweest is "wegens ziekte", is een medisch attest verplicht. Gelieve wel te noteren dat "wegens familiale of persoonlijke redenen" geen geldige reden is.
De afwezigheidsattesten worden door de verificateur strikt gecontroleerd.
Niet-gewettigde afwezigheden worden strikt opgevolgd.
U wordt verzocht elke afwezigheid telefonisch melden, liefst vóór de aanvang van de lessen, op het nummer van de school:
- 03/828.25.87 of 0488/87.59.18 (sms of Whatsapp)
- via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De vereiste schriftelijke verklaring of het medisch attest bezorgt u dan zo snel mogelijk.
Voor bepaalde afwezigheden kan vooraf door de directeur toestemming worden verleend: overlijden van familieleden, bepaalde persoonlijke redenen, ...
Voor meer uitgebreide en precieze informatie over deze verstrengde wetgeving verwijzen we naar het schoolreglement.
 
Onderwijs aan huis
De directie kan voor leerplichtige leerlingen die afwezig zijn wegens ziekte of ongeval onderwijs aan huis organiseren. Dit kan nadat de leerling al 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is. (Zie schoolreglement)
 
Agenda (van de leerlingen)
De schoolagenda is het officiële bewijsstuk van het schoolbezoek in de lagere school. Dagelijks wordt de schoolagenda ordelijk ingeschreven: De lessen (vak, onderwerp en aard) en eventueel de huistaak of andere opdrachten tegen de volgende les. Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat ook. De schoolagenda is een belangrijk hulpmiddel om de studie te leren plannen. In hogere klassen worden de lessen en opdrachten meerdere dagen op voorhand ingeschreven om planning mogelijk te maken. Iedere week wordt de agenda door één van de ouders gehandtekend. De wekelijkse controle gebeurt door de leerkracht. In de agenda kunnen ook opmerkingen en mededelingen voor de ouders worden ingevoegd. Is uw kind te laat, dan wordt er een stempel in de agenda gezet.
 
Avondstudie
Er is naschoolse opvang voorzien tot 17.45 uur in de groene zaal of op de speelplaats. Voor de kinderen van de lagere school is er op maandag, dinsdag en donderdag ook avondstudie per graad (15.45-16.30). De kinderen kunnen er onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren. De leerlingen van 4, 5 en 6 die in de nabewaking blijven, zijn verplicht deze studie te volgen. (De prijs van studie en nabewaking is dezelfde).
 
AVI-lezen
Lezen stimuleert de ontwikkeling van taal, kennis, waardenbesef, begrip en fantasie. Maar om goed te lezen, moet je veel lezen en dus ook graag lezen. Het belangrijkste is dat jouw kind met plezier leest en het gevoel heeft dat het zelf mag kiezen wat het leest. Een kind kan een bepaald onderwerp zo interessant vinden dat het daarover een moeilijk boek uitkiest en met heel veel plezier leest.  Zo’n boek lees je best samen met jouw kind. Je laat jouw kind dan alles lezen wat het al kan lezen en jij leest de moeilijke woorden en zinnen dan voor.  
Hoe maak ik het lezen plezierig?
 1. Laat jouw kind zelf kiezen waarover het wil lezen.
 2. Maak bewust tijd om samen met jouw kind te lezen.
 3. Ga samen met jouw kind op een rustige plaats zitten om te lezen. Maak het daar gezellig.
 4. Benadruk vooral wat er goed gaat. Leg geen overdreven nadruk op de fouten die jouw kind leest. Leesplezier is het belangrijkste!
 5. Lees af en toe ook eens een stukje voor. Kinderen leren veel uit goede leesvoorbeelden.
 6. Stop net voor het einde van het boek met lezen en raad samen met jouw kind naar de afloop van het verhaal. Controleer dan of je de afloop goed hebt geraden door het laatste stuk te lezen.
 
Het AVI-niveau staat voor het technisch leesniveau van een kind. Het geeft aan hoe goed het kind een tekst kan  lezen. Dus letterlijk hoe goed een kind kan lezen wat er staat. Dit heeft dus niets te maken met het begrijpen van de tekst.
Boeken kunnen een bepaald AVI-niveau hebben. Dan geeft het AVI-niveau aan of een boek veel of weinig moeilijk leesbare woorden bevat. Door een kind een boek te geven dat aansluit bij zijn of haar eigen leesniveau, kun je voor meer leesplezier zorgen.
 
Welke (nieuwe) AVI-niveaus zijn er?
De nieuwe AVI indeling heeft 12 niveaus. Deze zijn gekoppeld aan de klassen van het basisonderwijs.
(Nederlandse klasbenaming: 3 = L1 bij ons)
Midden 4 (M4) vertelt je dat jouw kind leest op het niveau midden tweede leerjaar. E4 duidt dan op het niveau einde tweede leerjaar.
Maak je niet te snel zorgen
Als ouder relativeer je best op tijd en stond het AVI niveau van jouw kind. Dit leesonderzoek heeft enkel de bedoeling om voor de minder goede lezers na te gaan welke soort hulp ze nodig hebben. Het heeft zeker nooit de bedoeling gehad er een wedstrijdje ‘om-het-eerst-het-hoogste-AVI-niveau-behalen’ van te maken.
Welke boekjes mag mijn kind lezen?
Er mag gerust al eens een boekje bij zijn dat net iets te gemakkelijk of net iets te moeilijk is. Als je als ouder maar weet hoe je jouw kind moet begeleiden.  Probeer samen met je kind ook eens een boek op hoger niveau te lezen.
Hoe komt mijn kind aan een AVI-niveau?
De school doet tweemaal per schooljaar een leestest. Zo bepalen wij het leesniveau. Hoort u niets hierover, dan zit uw kind op het gemiddelde leesniveau van zijn of haar leerjaar.

Bestellingen
Voor alle bestellingen (van jaarabonnementen Averbode, Leesleeuw en boekentoppers, van nieuwjaarsbrieven,… ) worden briefjes met strookjes meegegeven. Per periode van twee maanden wordt er een schoolrekening meegegeven.
Voor potentiële dieven die deze website bezoeken kunnen we nog melden dat op school nooit cash geld bewaard wordt. In ons geval geldt dus zowel letterlijk als figuurlijk: "misdaad loont niet" ...

Betalingen
Alle betalingen gebeuren door middel van overschrijving of cash bij de directeur. In de nieuwsbrief wordt regelmatig aangedrongen op het tijdig betalen. Gebruik hiervoor de gestructureerde mededeling. Geld wordt steeds afgegeven onder gesloten omslag; op de omslag staat de naam en de klas.
Wij vragen om betalingen snel uit te voeren. De school schiet alle gelden van uitstappen, bussen en abonnementen eerst voor.
 
Bewegingsopvoeding en sport
De lessen bewegingsopvoeding worden gegeven door een ervaren leerkracht bewegingsopvoeding.
Ook onze kleuters krijgen de nodige motorische activiteiten.
De kinderen van de lagere school dragen in de gymlessen een turnuniform :
- groen broekje;
- witte T-shirt met logo van de school.
Beide zijn in de school te bestellen. Verder zorgen de leerlingen voor sportschoenen of witte gympantoffels. Vergeet niet alles te merken met de naam van de leerling.
 
Zwemmen in de lagere school
Aangezien leren zwemmen deel uitmaakt van de eindtermen, zijn de zwembeurten verplicht voor alle leerlingen.
U hoeft alleen maar te zorgen voor een zwempak en handdoek. Let op: het zwembadreglement verplicht voor jongens een aanpassende zwembroek of zwemshort boven de knie. Tevens wordt gevraagd lange haren samen te binden in een staartje. 
 
Bijdrageregeling zie maximumfactuur
 
Boeken kaften (Hoe doe je dat?)
Plattelandsklassen (boerderij-) zie extra-murosactiviteiten
 
Sportklassen zie extra-murosactiviteiten
terug naar boven
 
 
CLB - Centrum voor Leerlingbegeleiding
Samenwerking met de school
Je CLB helpt

Jouw CLB: VCLB De Wissel-Antwerpen


Campus Zuid
Boomsesteenweg 265
2020 Antwerpen
Tel.:03 216 29 38
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vclbdewisselantwerpen.be

Toegankelijk voor publiek :

. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u
. maandagavond tot 18u
De naam van de schoolverantwoordelijke komt u te weten via onze website www.vclbdewisselantwerpen.be, via ons telefonisch onthaal of bij navraag op school.

Sluitingperiodes:

·        tijdens de wettelijke feestdagen

·        tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website)

·        tijdens de paasvakantie

·        Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

·        als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

·        als je kind moeite heeft met leren;

·        voor hulp bij studie- en beroepskeuze;

·        als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;

·        als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

·        met vragen over inentingen.

Een deel van wat we doen is verplicht.
Je kind moet naar het CLB...

·        op medisch onderzoek;

·        als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

·        voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

·        om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

·        bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
 

Op onderzoek: het medisch consult

 

·        1ste kleuterklas

3 jaar

·        2de kleuterklas

4 jaar

·        1ste lagere school

6 jaar

·        6de lagere school

11 jaar

·       1ste secundair

12 jaar

·        3de secundair

14 jaar


Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

 

 

 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.

Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.

·       1ste lagere school

6 jaar

·       5de lagere school

10 jaar

·       1ste secundair

12 jaar

·       3de secundair

14 jaar

 

Welke inentingen kan je krijgen?

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

Baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes)

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

·        In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

·        We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

·        We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.

 terug naar boven

 
D

Directie (contact opnemen met -)

De directeur van de Rozenkransschool is Dhr. Guy Verstappen
Heistraat 255
2610 Wilrijk
tel.: 03/828.25.87
fax: 03/825.54.82
e-mail directie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wie belt, komt bij het secretariaat (Greet Wouters of Willy Heughebaert) terecht of bij de directeur (Guy verstappen).
 
Disclaimer en privacyverklaring
De informatie die op deze bladzijden gegeven wordt, is niet bindend maar wordt louter verstrekt ter inlichting, zonder enige garantie dat deze op het moment van raadpleging nog volledig actueel is.
Verifieer de meest recente schriftelijke bronnen of telefoneer naar het nummer 03/828.25.87 in geval van twijfel.

Er wordt vanuit gegaan dat ouders de stilzwijgende toestemming geven dat hun kind geportretteerd wordt op deze schoolwebsite, hetzij in groep, hetzij individueel, steeds in gebruikelijke klas- en schoolsituaties inclusief extra-murosactiviteiten.
Bij foto's zullen - tenzij in uitzonderlijke omstandigheden - geen namen worden vermeld; bij namen worden geen foto's geplaatst.
Niettemin heeft iedereen het recht om gegevens met betrekking tot zijn persoon of zijn minderjarige kinderen, van deze site te laten verwijderen.
Stuur ons in dat geval een mail.
terug naar boven

 

Eerste Communie
De kinderen van het tweede leerjaar kunnen hun Eerste Communie doen. (via de school)
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de parochie, de school en de ouders.
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen
De Vlaamse Gemeenschap bekommert zich om de kwaliteit van ons onderwijs. Ze wil dat elk kind in elke school het onderwijs krijgt dat hem voldoende in staat stelt om in de maatschappij te functioneren en er het liefst nog gelukkig kan worden ook. Ze verwacht dat aan elk kind een minimum aan onderwijskwaliteit wordt aangeboden.
Daarom zijn sinds 1 september 1998 de ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool en eindtermen voor het lager onderwijs ingevoerd.
De idee die achter de eindtermen steekt, is het onderwijs meer naar maat van de kinderen te maken. Dat betekent dat de school, uitgaande van de leefwereld van de kinderen, hen begeleidt op hun ontwikkelingstocht in de hun omringende wereld om hen competentie te laten opbouwen om om te gaan met zichzelf, de Andere en de anderen.
Die ontdekkingstocht kan voor verschillende kinderen anders zijn. Naast algemene kennis en vaardigheden, zal er ruimte zijn voor leren op verschillende niveaus, voor leren in verschillende tempo's rekening houdend met uiteenlopende interesses, voor verschillende keuzes.
De eindtermen loyaal volgen betekent het onderwijs richten naar:

- het ontwikkelen van een positief zelf beeld bij de kinderen;
- het vergroten van de motivatie van kinderen;
- het ontwikkelen van een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling;
- het stimuleren van kinderen tot zelf initiatief nemen;
- de kinderen leren zelfstandigheid aan de dag te leggen;
- de kinderen brengen tot creatief en probleemoplossend gedrag;
- meer dingen leren die toepasbaar zijn in andere omstandigheden (transfer);
- eerder gericht op het verwerven van een goede werkhouding dan op het opstapelen van leerstof;
- eerder gericht op leren leren dan op leren.
Er wordt een sterke nadruk gelegd op communicatie en samenwerking. Buiten de eindtermen kan de school doelen opnemen die van belang zijn voor het vervolgonderwijs van de kinderen.
 
E-mail (-adressen) zie adressen
 
Eten op school
De kinderen kunnen 's middags in de schoolrefter een meegebracht lunchpakket eten.
Wij vragen, om ecologische redenen, dat de boterhammetjes worden meegebracht in een brooddoos en dus niet in aluminium- of plasticfolie. Aluminiumfolie is erg belastend voor het milieu en het is weinig zinvol boterhammen eerst in aluminiumfolie te wikkelen en vervolgens een brooddoos te gebruiken.
Voor het 's middags overblijven op school wordt 0,50 euro per keer en per kind gevraagd.
De afrekening van deze bijdrage voor de middagrefter gebeurt via de schoolrekening.
 
Drank
De kinderen van de lagere school brengen zelf een drankje mee (geen bruisende drank, frisdrank of sportdrank) in een drinkbus of herbruikbaar plastieken flesje met hun naam erop. Brik- of blikverpakkingen worden niet toegestaan. Dit alles past in een actie om afval te voorkomen.
Bij de kleuters wordt water uit een waterautomaat aangeboden (abonnement).
 
Evaluatie
In de lagere school wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma "Wis@" om een zo volledig mogelijke rapportering naar de ouders toe mogelijk te maken.
Per vakonderdeel wordt vermeld welk leerdoel of welke leerstap precies geëvalueerd wordt. Deze wordt uitgedrukt in een woordelijke appreciatie (zeer goed - goed - voldoende - onvoldoende) of in een score op 10 punten die vergeleken kan worden met de mediaan (dit is de middelste leerling van de klas).
De leef- en leerhoudingen in de klas worden in een aantal zinnen onder de uitslagen beoordeeld.
De leerlingen wordt ook gevraagd een zelfevaluatie neer te schrijven of aan te duiden op pictogrammen.
Op de maandkalenders zijn alle data waarop dit rapport wordt meegegeven aangeduid.
Om de vorderingen van jullie kinderen te kunnen volgen, zullen de toetsen regelmatig meegegeven worden.
Tijdens de eerste contactavond zal op deze rapporteringsmethode uitvoerig worden ingegaan.
 
Examens
Voor onze leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar is er geen specifieke proefwerkperiode. De juf of meester zorgt er wel voor dat alle vakken (en hun onderdelen) vóór 31 januari getoetst worden. Zo krijgen we voldoende informatie over de schoolvorderingen van zoon of dochter.
Voor het zesde leerjaar zijn de proefwerken of examens gespreid over een vijftal dagen, tweemaal per jaar (december - mei/juni.) We menen dat de zesdeklassers al een groter leerstofgeheel moeten (leren) kunnen verwerken. Ze krijgen een leerstofoverzicht en in de klas worden studiemethodes en vragen besproken resp. beantwoord. Het rapport aan het einde van deze periode omvat de resultaten van deze proefwerken en vermeldt het percentage. Tijdens het oudercontact bespreken we de vorderingen van uw zoon of dochter. Deskundige hulp van het CLB kan hier eventueel (in overleg) ingeroepen worden.
 
Examencommissie (Centrale examencommissie Antwerpen) Vlaamse Overheid
De Rozenkransschool organiseert in opdracht van de Vlaamse Overheid (Onderwijs) examens voor kinderen die thuisonderwijs volgen met het oog op het behalen van het 'Getuigschrift Basisonderwijs'. Kandidaten kunnen in de menuzijbalk links de brochure raadplegen én het inschrijvingsformulier downloaden. Inschrijven vóór 1 juni van het lopende schooljaar enkel per aangetekende brief.
 
Excursies
Regelmatig worden leerwandelingen, exploratietochten, museumbezoeken, sportactiviteiten ... ingericht.
Deze kaderen in het behandelde thema of project. Hiervan maken de leerkrachten, samen met de leerlingen, dikwijls een overzichtelijke brochure, een powerpointpresentatie of nog een ander origineel document waarin de inhoudelijke neerslag staat van de leerervaringen.
Praktisch vragen we aan de ouders hun kinderen kleding mee te geven, aangepast aan de weersomstandigheden.
 
Extra-murosactiviteiten
Om de twee jaar gaan de leerlingen van de tweede graad op plattelandsklassen (boerderijklassen). Ook de derde graad trekt tweejaarlijks op (BLOSO)sportklassen. In 2021 zijn er ook voor het eerst 'talentklassen' voor het vijfde leerjaar.
terug naar boven
 
F

Fietsers
Fietsend naar school komen is een hele belevenis voor de kinderen. Maar toch vragen we de ouders met de kinderen hierover duidelijke afspraken te maken. De fiets moet prima in orde zijn: reflectoren, goede banden en efficiënte remmen. Een fietshelm kan levensreddend zijn. Rijden aan de juiste straatzijde en (te voet) oversteken op zebrapaden is het veiligst. Oudere kinderen die alleen naar huis rijden moeten de kortste (veilige) weg volgen.
terug naar boven
 
 

Gym 
zie bewegingsopvoeding en sport
terug naar boven


 
H

Huistaken en lessen
Huiswerk is voor ons, de leerkrachten van deze school, belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra oefening van de geziene leerstof die onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van de leerinhoud. Huiswerk geeft de kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder af te werken thuis. Zo gaan we met zijn allen vlugger vooruit.
We willen eveneens aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis.
Door hun huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het secundair onderwijs.
We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.
Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op u, de ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.
 
Naargelang de leeftijd van het kind zijn er specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig te werken.
In het eerste leerjaar kan het nog aangewezen zijn om toezicht te houden. Elk kind is hierin anders. Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken.
In het tweede leerjaar leert uw kind de schoolagenda gebruiken. In de agenda vindt het een overzicht van alle taken en lessen. Maak samen met uw kind gebruik van dit werkinstrument. Besteed er de nodige aandacht aan.
In het derde leerjaar wordt de nadruk gelegd op het leren plannen. “Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af?” Heb oog voor de planning die uw kind maakt en maak eventueel gedurende een eerste periode samen een planning op.
In het vierde leerjaar verwerft het kind meer en meer autonomie, maar rekent het toch nog graag op mama en papa. Wees niet verbaasd als uw kind u vraagt om de les eens op te vragen.
In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken. Geef hun de autonomie als ze die aankunnen. Laat hen zelf een planning maken. Laat hen zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken. Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben. Zelf een werkplan opstellen behoort hierbij tot het leerproces.
In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer autonomie. Maak hen en niet meer zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en aanmoedigingen als het nodig is.
terug naar boven
 

Ineten
zie eten op school
 
Inrichtende overheid (schoolbestuur)
Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij beroep op de eigen begeleidingsdiensten.
Administratieve zetel: Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Voorzitter: Dhr. Tom Dael
Secretaris: Dhr. Rudy Baelen
Leden schoolbestuur: Kristel Vanstalle, Johan Wöhr, Johan d’Haen, Rudy Baelen, Bruno Van Meerbeeck, Sergio Servellon en Walter De Jonck.
 
Inschrijving en leerplicht
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...).
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Zij moeten echter wachten om in te stappen tot de eerste schooldag na de zomer-, de herfst-, de kerst-, van februari, na de krokus- of de paasvakantie.
Kleuters van 3 jaar kunnen gelijk wanneer instappen.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig. Bij een eerste inschrijving krijgen de ouders het schoolreglement aangeboden. Er wordt gevraagd dit zo snel mogelijk voor akkoord te ondertekenen.
 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelating bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB. De inschrijving moet niet vernieuwd worden bij de overgang naar de lagere school. Wel vragen we de ouders van de derde kleuterklas hun overstap te bevestigen omwille van organisatorische redenen.
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding en van de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht.
terug naar boven

 

Jaaroverzicht
Raadpleeg hiervoor de kalender in de linkermenubalk
terug naar boven

 

Kaften van boeken en schriften
(Hoe doe je dat?)
Kalender
zie nieuwsbrief
 
Kinderopvang (voor en na de lesuren)
Indien nodig kunnen uw kinderen voor en/of na de schooluren in de school opgevangen worden.

Binnenschoolse opvang: Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

 's morgens: vanaf 7.25 u. (Tot de aanvang van de lessen is dit dus 1 volledig uur)
Aan alle kinderen die voor 8.10 u. op de school zijn wordt een vergoeding van 1,25 euro gevraagd.

's avonds: tot 17.45 u.
Vanaf 15.45u. is er naschoolse opvang:
Om 15.45 u. noteren we de namen van de kinderen en wordt het eerste uur aan 1,25 euro aangerekend.
Om 16.45 u. noteren we opnieuw de namen en wordt het tweede uur (1,25 euro) aangerekend.
Op woensdag is er nabewaking tot 14.20 u. (1,25 euro per uur)
 
Klassen (voorstelling van de klassen en hun leerkrachten)
Onze school telt 8 kleuterklassen (4 klassen jongste kleuters en 4 klassen oudste kleuters). In de lagere school zijn er van elk leerjaar twee klassen. Voor de leerkrachten verwijzen we naar de teamfoto of naar de foto's in de inkomgang.

Klasverdeling
Dat kinderen en ouders vaak nieuwsgierig zijn naar hun 'volgende' juf of meester, weten we wel. Om tijdens de vakantie rustig uit te kunnen kijken naar volgend schooljaar, geven we jullie de naam van jullie volgende leerkracht eind juni mee.
Maar omdat een klasverdeling heel wat kennis en overleg vraagt, vinden wij dat dit werk uitsluitend kan gebeuren door het team zelf. Uiteraard houden wij bij deze verdeling rekening met allerlei factoren (waaronder 'vrienden'). Het is dus zo dat de ouders geen keuze opgeven en dat de klasschikking, zoals wij deze in teamoverleg opgesteld hebben, gerespecteerd wordt.
 
Klasuitstappen zie excursies
terug naar boven


 

Laat (te - komen)
Ieder kind, ook elke kleuter, wordt verondersteld tijdig aanwezig te zijn zodat de activiteiten op de normale wijze en op het gebruikelijke tijdstip kunnen starten. De start van de dag - het onthaal - is één van de belangrijkste momenten van een klasdag. Het draagt er toe bij dat uw kind zich goed voelt in de klas.
Indien u met de juf of de meester van uw kind(eren) wil praten, zal zij of hij daar graag tijd voor vrijmaken, maar best na de lesuren.
Het mag dus geenszins gebeuren dat de gemeenschappelijke activiteiten in een klas worden opgehouden door individuele contacten na de wettige aanvangstijden van de lessen!
Om 8.30 gaat de glazen schoolpoort op slot. Telaatkomers bellen aan en melden zich op het secretariaat. In het agenda van lagereschoolkinderen komt een stempeltje 'TE LAAT'
Wij zijn ervan overtuigd dat u het volste begrip opbrengt voor deze maatregel ten gunste van alle kinderen.
 
Leerkrachten (voorstelling van de leerkrachten en hun klassen)
zie schoolteamfoto
 
Leerplicht
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de directie en het CLB.
 
Leeruitstappen zie excursies
 
Lesuren (uurregeling)
Lesuren
’s morgens
08.25u. - 12.05u.
’s middags
13.25u. - 15.25u.
openingsuren schoolpoort
’s morgens
08.10u. - 08.25u.
’s middags
11.55u. - 12.10u.
’s namiddags
13.10u. - 13.25u.
’s avonds
15.20u. - 17.45u.
toezichten
ochtendtoezicht
07.25u. - 08.10u. - (tot 08.25u. één volledig uur)
middagtoezicht
12.05u. - 13.25u.
avondtoezicht
woensdag
15.25u. - 17.45u.
tot 14.20u.
studie ma, di, do
15.45u. tot 16.30u.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligging (van de vestigingsplaats)
De school is gelegen in de stadsrand van Antwerpen in het district Wilrijk. De school is toegankelijk via de Heistraat (hoofdingang) en eventueel via de Dr. Veeckmanslaan (nooduitgang – brandweertoegang). Er is parkeergelegenheid in de Dr. Veeckmanslaan, in de Heistraat en op het Rozenkransplein aan de Rozenkranskerk (Opgelet: parkeerverbod aan de huizen + mindervalidenparking!)
 
Links (educatieve voor kinderen en hun ouders)
Elk jaar krijgen de leerlingen van de lageere school een login voor de Bingelwebsite.
 
Logopedie
 
Luizen
Meerdere malen per jaar voert een geschoold 'kriebelteam', klas per klas, controle uit op hoofdluizen. Ouders worden op de hoogte gesteld indien er zich in dit verband problemen zouden voordoen. Zij krijgen per brief advies over de behandeling.
terug naar boven

 

Maandkalenders
De maandkalenders verschijnen zo volledig mogelijk in de nieuwsbrieven (Rozenkr@ntjes). Die brieven worden op papier meegegeven met de oudste leerlingen van elk gezin. Je vindt ze ook terug, chronologisch, onder nieuwsbrieven in de linkermenubalk.
 
Mailen zie adressen
 
Medisch schooltoezicht
Het Centrum voor Leerlingbegeleiding is de samensmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.
Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. (zie CLB)
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en stimuleert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychische en sociale functioneren.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.
Alle CLB-tussenkomsten, zoals het verstrekken van informatie, onderzoek, advies, preventieve gezondheidszorg, begeleiding of verwijzing, en noem maar op, zijn steeds gratis. Met gegevens wordt discreet omgegaan.
Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 
Middagmaal zie eten op school
 
Maximumfactuur
De maximumbedragen die scholen per schooljaar aan de ouders van hun leerlingen kunnen vragen zijn (update september 2019):
45 euro voor kleuters;
90 euro voor leerlingen lager onderwijs.
Voor de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen is het maximumbedrag, gespreid over de 6 leerjaren, 440 euro. Scholen moeten in de mogelijkheid voorzien om in minstens drie keer, verspreid over het schooljaar, te betalen.
terug naar boven

 
Naamtekenen
Omwille van het grote aantal verloren voorwerpen (jassen, truien, brood- en koekendozen...) vragen we de ouders om ALLES te naamtekenen. Dat maakt het zoeken voor ouders en leerkrachten een pak gemakkelijker. De eenvoudigste manier is met een dun alcoolstiftje op het waslabel. In de vakanties worden de verloren voorwerpen aan het goede doel geschonken. Kijk dus voor de vakantie na of er spullen ontbreken in jullie garderobe...

Nabewaking (= kinderopvang) 

 
Nieuwsbrief "Het Rozenkr@ntje"
Zes maal per schooljaar (tweemaandelijks) wordt het ‘Rozenkr@ntje’ uitgegeven. Daarin staan de kalender voor de komende twee maanden, belangrijke mededelingen, verslagen van activiteiten van leerlingen, leerkrachten en het oudercomité, rijkelijk geïllustreerd met fotomateriaal en tekeningen. Deze nieuwsbrief kan ook worden geraadpleegd via de schoolwebsite.

terug naar boven

 

Onderwijs aan huis (bij langdurige ziekte)
De directie kan voor leerplichtige leerlingen die afwezig zijn wegens ziekte of ongeval onderwijs aan huis organiseren. Dit kan nadat de leerling al 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is. (Zie schoolreglement)
 
Onderwijzend personeel
zie linkermenubalk, schoolteam. Wegens de wet op de privacy worden geen adressen noch telefoons van leerkrachten vrijgegeven. Vanuit diezelfde regelgeving wordt vriendelijk gevraagd om leerkrachten enkel via de officiële schoolmail of telefonisch op school, tijdens de schooluren te contacteren.
 
Ongevallen (verzekering)
Hoewel wij op de ons toevertrouwde kinderen toezien "als een goed huisvader", is het jammer genoeg onvermijdelijk dat er af en toe een ongeval gebeurt.
Hoe gaan we dan te werk?
Kleine verwondingen (een schram, een buil, een bloedneus, ...) worden in de school zelf verzorgd.
Indien er zich grotere verwondingen voordoen, contacteren we de ouders en gaan we, indien nodig (altijd met de ziekenwagen) naar de spoedafdeling van Sint-Augustinus.
Bij een ongeval op school of op weg naar en van de school, dekt de schoolverzekering voor de gekwetste het verschil tussen de reële kosten (dokter, apotheek, kliniek) en de terugbetaling door de mutualiteit.
De materiële schade wordt door de verzekering niet gedekt (brillen onder bepaalde voorwaarden).
De schadeaangifte wordt op het secretariaat ingevuld. Het geneeskundig getuigschrift wordt door de dokter ingevuld. De ouders sturen dit document zelf naar het op het formulier vermelde adres (IC Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 BRUSSEL). Uitgavenstaat en betaalde facturen worden eveneens naar de verzekeringsmaatschappij doorgestuurd.
Bij een ongeval is het altijd belangrijk de identiteit van een eventuele derde, verantwoordelijk of ook betrokken bij het ongeval, nauwkeurig vast te stellen en te noteren. Ook de namen van de getuigen zijn nuttig.
 
Onkosten zie betalingen
 
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen zie eindtermen en ontwikkelingsdoelen
 
Openingsuren (van de school) zie lesuren (uurregeling)
 
Opvoedingsproject zie menu, Schoolvisie
 
Oudercontacten
Contacten met de ouders
De relatie met de ouders vinden we zeer belangrijk. Ouders hebben een verregaand informatierecht over de vorderingen van hun kind. Leerkrachten staan daarom ook steeds klaar om eventuele vragen van de ouders te beantwoorden. Dit kan echter niet tijdens de lesuren – een afspraak is noodzakelijk. De directeur regelt eventuele verdere contacten.
 
Oudercontacten
Ouders zijn steeds welkom in de school. We zien de noodzaak in van goede en frequente contacten met de ouders. Dit kan via ouderavonden, vergaderingen, nieuwsbrieven of schriftelijk via de agenda of brieven.
Er worden regelmatig oudercontacten voorzien:
-         september: klassikale informatieavond, voor de ouders van de leerlingen van alle klassen;
-         november: vraaggestuurd individueel contact voor alle klassen L.O. (om de schoolvorderingen van de leerling te bespreken);
-         januari: individueel contact voor alle klassen L.O. (om de schoolvorderingen van de leerling te bespreken);
-      juni: individueel contact voor alle klassen L.O. & K.O. (schoolvorderingen) De klastitularissen geven dan – eventueel aan de hand van het rapport – meer informatie over de behaalde resultaten en het eventuele advies van het multidisciplinaire team (MDO) van de klas.
-         Regelmatig worden de ouders van de kinderen die extra zorg krijgen zitten, uitgenodigd voor een opvolgingsgesprek. Ouders of leerkrachten kunnen steeds een afspraak maken als zij dit nodig achten.
 
Oudercomité (= oudervereniging)
Personeel zie leerkrachten
 
Planning (maand-, jaar-)
zie nieuwsbrieven
 
Prijzen zie betalingen
 
Privacyverklaring (en disclaimer) zie Disclaimer en privacyverklaring
 
Programma (maand-, jaar-) zie kalender
terug naar boven
 

Rapporten (en toetsen)
zie evaluatie
 
Refter (middagmaal op school) zie eten op school
 
Regels op school zie afspraken met de kinderen
 
Reglement (school-)
Voor de ouders zowel als voor de directie en de leerkrachten van onze school is het een blijvende bekommernis dat de opvoeding en het onderricht van de kinderen op de best mogelijke wijze kunnen gebeuren. Om dit doel te helpen bereiken is het schoolreglement een nuttig instrument.
Het schoolbestuur heeft daarom een aantal regels vastgelegd, die voor het ordelijke verloop van het schoolleven hun nut kunnen bewijzen. Wij hopen bij de toepassing ervan op uw welwillende medewerking te mogen rekenen.
Elke nieuwe leerling en zijn/haar ouders krijgen bij de inschrijving een schoolreglement overhandigd. We vragen de ouders om het laatste blad van dit document ondertekend aan de directie terug te bezorgen. Op deze wijze verklaren ouders en kinderen zich akkoord met de afspraken binnen onze school.
Wijzigingen of aanpassingen van dit reglement staan in rode tekst als u het reglement via de groene knop (linkerzijmenu) opent of download via 'documenten voor ouders'.
 
Rekening zie betalingen
 
Rijen (ophalen en wegbrengen van kinderen)
Zie afhalen en afspraken met de kinderen
terug naar boven

 

Samenleven op school
zie afspraken met de kinderen
 
Schoolagenda zie agenda
 
Schoolbestuur zie Inrichtende Overheid
 
Schoolkalender
Jaarlijks wordt aan de ouders een handige schoolkalender aangeboden. Ze vinden hierop de belangrijkste activiteiten voor het komende schooljaar. Er is schrijfruimte voorzien om klaseigen agendapunten van hun kind te noteren. De kalender is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van de Rozenkranskinderen ‘in actie’ van het voorbije jaar.
 
Schoolraad
Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders van de schoolraad hebben zich kunnen kandidaat stellen bij de oprichting.
In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. De schoolraad heeft de plicht ouders, personeelsleden en leerlingen te informeren over de standpunten die de schoolraad inneemt. 
Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.
De leden van de schoolraad voor de Rozenkransschool:
- voor de leerkrachten: Katrien Leyssens en Luc Verschueren (voorzitter)
- voor de ouders:  Eveline Geurts en Kathleen Schelfhout
- voor de lokale gemeenschap: Marc Van Dercruyssen en Rudi Storms

 
Schoolregels zie afspraken met de kinderen
 
Schoolreglement zie reglement
Voor de recentste versie: klik in de linkerzijbalk op de groene knop 'schoolreglement'
 
Schoolreizen zie extra-murosactiviteiten
 
Schoolrekening
Elke twee maanden krijgt elke kleuter, elke leerling, een rekening mee naar huis. Deze omvat o.a. abonnementen, drankgeld, ...
Gelieve te betalen via overschrijving (of eventueel met pasmunt).
Geld wordt steeds afgegeven onder gesloten omslag; op de omslag staat de naam en de klas.
Wij wensen een stipte uitvoering van deze betalingen. In de nieuwsbrief wordt regelmatig aangedrongen op het tijdig betalen. Ouders dienen duidelijk de referenties van de rekening op de overschrijving te vermelden.
Voor potentiële dieven die deze website bezoeken kunnen we nogmaals melden dat in onze school géén cash geld bewaard wordt. In ons geval geldt dus zowel letterlijk als figuurlijk: "misdaad loont niet" ...
 
Schoolteam
Link naar website

Secundair onderwijs zie studiekeuze na zesde leerjaar
Link naar de website
 
Sport en bewegingsopvoeding zie bewegingsopvoeding en sport
 
Studie zie avondstudie
terug naar boven

Studiekeuze na zesde leerjaar
De Antwerpse scholen verrichten goed werk. In de link hieronder geeft de stad Antwerpen een overzicht van de Antwerpse secundaire scholen, ongeacht het onderwijsnet waatoe ze behoren.
Link naar de website

 

Telefoon (-nummers van directie, secretariaat) zie adressen
 
Toegang (tot de school voor de kinderen en uurregeling)
Hieronder lees je waar en wanneer kinderen de school binnen kunnen.
Met het oog op voldoende opvang en toezicht zal het duidelijk zijn dat de kinderen niet zomaar gelijk waar en wanneer kunnen binnenvallen ...
Schoolpoort open vanaf 07.25 u. (voorbewaking, betalend)
Vanaf 08.10 voor alle leerlingen.
’s Middags: 13.10 u.
 
Toetsen (en rapporten) zie examens
 
Turnen (en turnkledij) zie bewegingsopvoeding en sport
terug naar boven

 

Uitstappen
zie excursies
 
Uurregeling zie lesuren
terug naar boven

 
V
 
Vakantieregeling
Raadpleeg hiervoor de kalender in het menu links op deze webstek.
Tevens raden we u ten zeerste onze jaarlijkse Schoolkalender aan die u wordt aangeboden bij het begin van het schooljaar. Hij krijgt vast een plaatsje in uw woonkamer of keuken.

 
Verkoopacties

Personen die zich aan uw deur komen aanbieden om iets te verkopen ten voordele van de school, of die op een andere wijze geld proberen te verzamelen en daarbij de naam "Rozenkransschool" gebruiken als legitimatie, doen dat te kwader trouw en enkel voor eigen gewin. Wij betreuren het dat wij door deze verfoeilijke praktijken in een slecht daglicht komen te staan.
Als wij in de toekomst een geldinzamelingsactie houden, zal dat voortaan steeds op deze website gemeld worden.

 
Verzekering tegen ongevallen zie ongevallen
 
Vestigingsplaats zie adressen (van de locaties)
 
Voor- en nabewaking zie voor- en naschoolse kinderopvang
Binnenschoolse opvang: Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.
 
Indien nodig kunnen uw kinderen voor en/of na de schooluren in de school opgevangen worden. 
's morgens: vanaf 07.25 u. (tot 08.25 één volledig uur)
Aan alle kinderen die vóór 08.10 u. op de school zijn wordt een vergoeding van 1,25 euro gevraagd.
's avonds: tot 17.45 u.
vanaf 15.45u. is er naschoolse opvang:
€ 1,25 voor het eerste uur,
€ 1,25 voor het tweede.
's woensdagmiddags: tot 14.20 u.
De bijdragen worden betaald via de schoolrekening.
 
Voor- en naschoolse kinderopvang zie voor- en nabewaking
 
Vormsel
Georganiseerd i.s.m. parochie Sint-Jan Vianney. De viering vindt ook plaats in deze kerk.
 
Vrijaf zie vakantieregeling
 
Vrijstelling (voor bewegingsopvoeding, zwemmen, enz.)
De leerlingen nemen deel aan alle activiteiten die binnen de schooluren worden georganiseerd.
Wie om medische redenen niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen of een leeruitstap, legt een doktersattest voor aan de klastitularis.
Bij eenmalig niet-deelnemen, brengt men een schriftelijke nota mee van de ouders. Voor het zwemmen rekenen we erop dat je niet al te gemakkelijk vrijstelling vraagt.

 
Vrijwilligers
terug naar boven

 

Webteam

Voor alle vragen en opmerkingen over deze website contacteert men de directie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 

Wie is wie in De Rozenkransschool? (klasfoto's, leerkrachten, omkadering, ...) zie Menu 'Schoolteam'
 
Wilrijk (scholengemeenschap)
terug naar boven
 

Ziekte (en andere afwezigheden)
zie afwezigheid (wegens ziekte)
 
Zorg(coördinatie)
De laatste jaren is het woordje ‘zorg’ in in het onderwijs: zorgverbreding, zorguren zorgcoördinatie en zorgdag. Waar dragen wij zorg voor? Voor iets wat je dierbaar is, wat je nauw aan het hart ligt. En hopelijk zijn de kinderen die ons zijn toevertrouwd ons stuk voor stuk heel dierbaar, liggen ze ons nauw aan het hart. Zorgen voor heeft altijd te maken met warmte, aandacht en respect. Hart hebben voor kinderen is niet iets dat je van bovenuit kunt opleggen aan iemand. Maar voor wie kiest voor onderwijs veronderstellen we dat die hart hebben voor kinderen.
Natuurlijk is zorg in het onderwijs niet echt iets nieuw. Leerkrachten, wij allemaal, hebben altijd al zorg gedragen voor hun, onze leerlingen. Dat doet ieder op zijn ‘eigen’ manier. Het is via alle teamleden dat het zorgbeleid in een school gestalte krijgt.
Maar het wordt er niet gemakkelijker op: iedereen heeft in de klas wel kinderen die extra zorg nodig hebben… maar ook diegenen die niet opvallen, de stillen, of diegenen die heel verstandig zijn en onmiddellijk alles snappen, willen gerespecteerd worden voor wie ze zijn. Ze hebben even goed nood aan aandacht van de juf of de meester.
Daarom is het goed dat we extra uren krijgen om het zorgbeleid meer vorm te geven. Zo kunnen zowel leerlingen als leerkrachten extra steun en begeleiding krijgen en kunnen we doelgerichter werken.
De zorgaanpak situeert zich op 3 domeinen:
-         het coördineren van de zorginitiatieven op schoolniveau;
-         het ondersteunen van de leerkrachten;
-         het begeleiden van de leerlingen.
 
De kern van het zorgbeleid is en blijft natuurlijk de interactie tussen leerkracht en leerling. En de klasleerkracht blijft de eerste verantwoordelijke voor de zorg. Maar zorg kan gedeeld worden en dat maakt het lichter.
Wie we zeker niet mogen vergeten in onze zorgaanpak zijn de ouders en het CLB; de ouders omdat ze ons bijkomende informatie kunnen geven over hun kind en het CLB omdat zij ons kunnen helpen bij problemen; ze kunnen ons mee ondersteunen naar ouders toe en kunnen ons adressen doorspelen voor meer specifieke hulp.
In onze school zijn twee juffen aangeduid als zorgcoördinator: Juf Els Deroose en juf Patricia Cornelissen. Je kan hen rechtstreeks of via de directeur contacteren.
 
Zwemkledij zie bewegingsopvoeding en sport
 
Zwemmen zie bewegingsopvoeding en sport